Samenwerken aan Smart Infra

 • Smart Infra

  ASTRIN – De Associatie van bedrijven in Slimme Technologie voor Infrastructuur in Nederland, is de brancheorgansiatie voor bedrijven die (slimme) technologische oplossingen levert in de openbare ruimte. Samen leveren we oplossingen voor mobiliteit, veiligheid, parkeren, riooltechniek, openbare verlichting, tunnels en sluizen en andere infrastructuur. – lees meer

 • Samen

  We leven in een wereld die zich zeer snel ontwikkeld. Er is niet één partij die alles kan overzien en alles weet. Samenwerken is nodig om voortgang te boeken. De Nederlandse industrie heeft veel toe te voegen. Technologie wordt steeds meer een onderdeel van het dagelijkse leven. De industrie werkt dan ook nauw samen met overheden en consumenten organisaties. — Lees meer

 • Duurzaamheid

  Mobiliteit heeft een grote impact op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en de ruimtelijke kwaliteit. Verduurzaming is de afgelopen jaren dan ook sterk verankerd in het overheidsbeleid. — Lees meer

 • Budgetten

  De overheidsfinancien staan de komende jaren onder druk. Er wordt dus kritisch gekeken naar de kosten. Dit kan betekenen dat onderhoud aan infrastructuur wordt uitgesteld. — Lees meer

 • Veiligheid

  De veiligheid van weggebruikers is een voortdurende zorg die wordt beïnvloed door (ruimtelijke) ontwikkelingen binnen de gemeente. Dat vraagt om alert reageren door de overheden. — Lees meer

 • Burger tevredenheid

  Bereikbaarheid, vlotte doorstroming en parkeermogelijkheden zijn belangrijke factoren bij de vorming van tevredenheid van inwoners en bepalen bij mensen ook de keuze van vestiging in een woonplaats. — Lees meer

 • Feiten en cijfers

  • In Nederland zijn ruim 10 miljoen voertuigen geregistreerd
  • Hiervan zijn ruim 8 miljoen personenauto’s
  • Alle auto’s samen rijden ruim 95 miljard kilometer per jaar
  • In Nederland ligt 138.912 km wegen
  • Het aantal files namen tussen 2008 en 2013 af. Sinds 2014 stijgen het aantal files weer.
  • De maatschappelijke kosten van files bedragen ca. 1 miljard euro in 2015. Met toename van het aantal files zullen de kosten verder stijgen.
  • Technologie draagt bij aan minder files en betere doorstroming van het verkeer
  • In 2014 waren er nog 770 verkeersdoden op de Nederlandse wegen. In 1970 waren dat 3345 verkeersdoden.
 • Wat de leden zeggen

  Onze partners